Facebook
Mänguväljaku konfiguraator

Privaatsuspoliitika

Teave isikuandmete kaitse kohta

Privaatsuspoliitika

Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele teavitame, et Lars Laj Eesti OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Lars Laj kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või e-kirjade teel;
• veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.

Teie isikuandmeid säilitatakse kogu teenuse osutamise aja või ajal, mis on vajalik vastutava töötleja kohustuste täitmiseks üldiselt kohaldatavate seaduste kohaselt. Nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete puhul töödeldakse andmeid nõusoleku kehtivuse ajal ja pärast varukoopia säilitamist (30 päeva). Selle lepingu võib igal ajal tühistada, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Turvalisus

Kõik Lars Laj veebilehe külastamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Teil on igal ajal õigus:

a) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
b) esitada isikuandmete korrigeerimise taotlus,
c) taotleda isikuandmete töötlemise kustutamist või piiramist;
d) olla vastu oma isiku isikuandmete töötlemisele;
e) esitada kaebuse asjakohasele järelevalveasutusele.

Teenuse osutamiseks on vajalik isikuandmete esitamine, mitte andmete esitamine toob kaasa uudiskirjateenuse katkestamise või kontakti loomise võimaluse puudumise.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta. Anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.