Lars Laj

Lars Laj® | Lars Laj väärtustab ettevõtete sotsiaalse vastutuse printsiipe | LARS LAJ®

Vali toode

Lars Laj

Lars Laj® | Lars Laj väärtustab ettevõtete sotsiaalse vastutuse printsiipe | LARS LAJ®

Sotsiaalne vastutus


Jätkusuutlik ettevõte ei peaks tähelepanu pöörama mitte ainult majanduslikule poolele, vaid arvestama ka sotsiaalsete ja keskkondlike mõjudega.

1. Keskkond

Lars Laj toetab sotsiaalse vastutuse väärtustamist ettevõttes. Püüame hoida tasakaalu finantsedu ja keskkonnasäästlikkuse vahel. Töötame selle nimel, et meie tootmine oleks aina keskkonnasõbralikum ning tekitaks vähem keskkonnasaastet. Järgime kõiki keskkonnaseadusi ning kasutame toormaterjale, energiat ja vett säästlikult.

Lars Laj on astunud välja ka ohustatud metsade kaitseks. Oleme võtnud kohustuse eelistada toormaterjalidena vastutustundlikult majandatavast metsast pärit puitu ning välistada ohustatud piirkondadest röövraie läbi saadud puidu ostmist.

2. Sotsiaalne vastutus


Lars Laj on lapstööjõu kasutamise vastane

Meie ettevõte ja töötajad taunivad lapstööjõu kasutamist ning jälgime, et see puuduks kogu meie tarneahelas. Lisades klausli meie ettevõtte lepingusse tarnijate või teiste osapooltega täpsustame ka seda, mis on täpselt selle sisu ja mida see tähendab. Teeme oma tarnijatega siduvad lepingud tagamaks, et nad tarniksid meile ka alltöövõtjate kaudu saadud toormaterjale, mis vastavad standardile.

Lars Laj edendab võrdsust ja mitmekesisust töökohal

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on meie firma üks prioriteete. Edendame võrdõiguslikkust tööturul ja toetame nii naiste kui meeste võrdset õigust majanduslikule sõltumatusele. Põhimõtteks on võrdväärse töö eest võrdne tasu, võrdne sõnaõigus otsuste tegemisel, väärikus.

Lars Laj pakub tööd ka puuetega inimestele. Püüame parandada töötingimusi, toetada töötajate isiklikku arengut läbi koolituste ja integratsiooni ning säilitada töökohti. Meie meeskonnad õpivad töötama koos inimestega, kes võib-olla erinevad teistest mingil moel. Sügava puudega inimeste integreerimisel töökeskkonda on tihti positiivne mõju töötajate käitumisele ja seega ka tootmisele.

Lars Laj peab kinni kvaliteedijuhtimise standarditest

Lars Laj järgib ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardeid tagamaks, et ettevõte vastab kliendi ootustele ja vajadustele ning kliendile antud lubadused täidetakse.

Meie prioriteet on arendada keskkonnasõbralikkust ja sotsiaalset vastutustunnet. Oleme uhked, et täidame vastutustundliku ettevõtluse kriteeriumeid ning jätkame oma jõupingutusi selles suunas!

 

Loome koos ökomänguväljaku!

Meie planeet nõuab meilt üha enam hoolt ja austust - meie Lars Laj-s mõtleme tulevikule - lõppude lõpuks on meie jaoks kõige olulisem just laste heaolu!

Telli või lae alla   meie tootekataloog
wooden playground

Kas sa vajad eritellimusel mänguväljakut?

Projekteerime ja toodame erilahendusega mänguväljakuid. Võta meiega ühendust!

Projekteerime ja toodame erilahendusega mänguväljakuid. Võta meiega ühendust!

Uudised

Uudiste list

Lars Laj on pidevas arengus, et täiustada toodete ja teenuste kvaliteeti. Seepärast on meie hiljutine samm edasi olnud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardiseerimine vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Erinevatel värvidel võib olla erinev mõju meie meeleolule ja emotsioonidele. Mõned värvid võivad meid rahustada, teised seevastu põhjustada ebamugavust või isegi hirmu. Seetõttu tasub laste jaoks mõeldud alade kujundamisel kasutatavaid värvilahendusi hoolikalt valida.

Kas planeerite välijõusaali, terviseraja, muu spordi-või rekreatsiooniala rajamist? Meil on teile selle jaoks viis lihtsat nõuannet. Inspiratsiooni saamiseks vaadake ka meie treeningväljaku plaani.

x

Meie veebisait kasutab küpsiseid statistilistel, reklaami- ja funktsionaalsetel eesmärkidel. Tänu sellele saame veebisaidi kohandada vastavalt teie vajadustele. Kõik saavad küpsiseid aktsepteerida või need brauseris keelata, nii et teavet ei koguta. Vaata kuidas küpsised keelata. Meie Privaatsuspoliitika