Facebook
Mänguväljaku konfiguraator

Hangi Tasuta Tootekataloog!

Catalog

Võite tellida trükitud versiooni meie uusimast kataloogist või laadida alla PDF versiooni siit.

Sotsiaalne vastutus

Ettevõtete sotsiaalse vastutuse teooria innustab ettevõtteid oma tegevuses arvestama mitte ainult majanduslik- rahalise poolega, vaid pöörama tähelepanu ka sotsiaalsetele ja elukeskkonna aspektidele.

Lars Laj on aktiivses liidrirollis ettevõtete sotsiaalse vastutuse põhimõtete juurutamises ärimaailma. Meie firma püüdleb tasakaalustatud lähenemise poole finantsedu ja vastutustundliku keskkonnakäitumise teel. Ennetustööd tehakse lenduvate heitmete vähendamiseks, täidame kõiki keskkonnaseadusi, samuti teeme pingutusi loodusvarade säästmiseks, kasutades tooret, energiat ja vett säästlikult.

Lars Laj astub välja ohustatud metsade kaitseks. Oleme võtnud kohustuse eelistada toormena vastutustundlikult majandatavast metsast pärit puitu ning välistada puidu ostmine röövraie läbi ohustatud piirkondadest.

Veel üks aspekt ettevõtete sotsiaalse vastutuse vallas puudutab lapstööjõu kasutamist. Siin on meie firmal soov kaasata oma töötajaid ettevõtluspoliitikasse, mis on ühemõtteliselt vastu lapstööjõu kasutamisele - nii ettevõtte enda tegevuses kui ka kogu tarneahelas. Lisasime klausli lapstööjõu kasutamise keelust ka meie firma lepingusse tarnijatega ning muude võimalike koostööpartneritega, täpsustades ka, mida see keeld tegelikkuses tähendab.

Meil on tarnijatega siduvad kokkulepped, mis sunnib ka neid oma alltöövõtjatega samadel põhimõtetel asju ajama.

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on meie firma üks prioriteete. Edendame võrdõiguslikkust tööturul ja toetame nii naiste kui meeste võrdset õigust majanduslikule sõltumatusele. Põhimõtteks on võrdväärse töö eest võrdne tasu , võrdne sõnaõigus otsuste tegemisel, väärikus. Oleme tootev ettevõte ja sellele vaatamata on üle 35% kõikidest Lars Laj töötajatest naised!

Meie firma pakub tööd ka puuetega inimestele. Püüame parandada töötingimusi, toetada töötajate isiklikku arengut läbi koolituste ja integratsiooni ning säilitada töökohti. Meie meeskonnad õpivad koos töötama inimestega, kes erinevad teistest mingil moel, mis iganes see ka poleks. Sügava puudega inimeste integreerimisel töökeskkonda on tihti positiivne mõju töötajate käitumisele ja seega ka tootmisele.

Kokkuvõttes on meie prioriteetideks edendada veelgi keskkonnasäästlikkust ning anda endast parim tundlikes sotsiaalküsimustes.

Oleme uhked oma tublide saavutuste üle ettevõtete sotsiaalse vastutuse vallas. Selles suunas töö jätkub.